Spolupráce
Ing. Jiří Kamenec
Osoba autorizovaná pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
Mobil:+420 602 143 520
E-mail:foto.kamenec@worldonline.cz

Vladimír Zábranský
Poradce v otázkách životního prostředí
Tel.:+420 352 688 777
Mobil:+420 602 594 157

Vochoc®
Dodavatel osobních ochranných pracovních prostředků
WWW:http://www.vochoc.cz
Tel.:+420 377 388 723, +420 377 388 382
E-mail:info@vochoc.cz

Stefana Švecová
Osoba odborně způsobilá v PO, Karlovy Vary
Mobil:+420 604 772 038

Pavel Chmelíř
Osoba odborně způsobilá v PO
Mobil:+420 777 592 965

Václav Vajc
bezpečnostní poradce ADR (pro přepravu nebezpečných věcí)
Mobil:+420 603 177 727

Tlp Emergency
Průmyslová bezpečnost
WWW:http://www.tlp-emergency.com
Tel.:+420 271 730 519
Fax:+420 267 312 153
E-mail:tlp-praha@tlp-emergency.com

H-Komplet s.r.o., Sokolov
Revize prostředků pro zdolávání požárů
WWW:http://www.hkomplet.cz
Mobil:+420 736 612 444

Emilia Béžová
Mobil:+420 776 650 556

Milan Havel
Mobil:+420 606 286 393